Zaznacz stronę

Koncert doktorski rytmiki

Zakres

Kampania promocyjna

Materiały promocyjne

Reklama outdorowa

Druk

Klient

Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku

Sektor

Kultura

Rok

2019

Koncert w ramach przewodu doktorskiego w dyscyplinie artystycznej rytmiki i taniec miał premierę 25 maja 2019 r. Tematem koncertu była ilustracja brzmienia wiolonczeli za pomocą ruchu, tańca z wykorzystaniem rekwizytów. Wykonawcami byli absolwenci i studenci specjalności rytmika wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Naszym celem było przygotowanie kampanii promocyjnej koncertu oraz przygotowanie materiałów informacyjnych. Brief, który otrzymaliśmy opisywał 6 aktów, części koncertu, które łączyło wszystkie utwory brzmienie wiolonczeli, ale również bardzo motoryczny, żywy charakter obrazujący rozedrganie i ekspresję. Dobrany ruch jest więc bardzo dynamiczny i (wbrew powszechnemu myśleniu) nie do końca ładny. Wręcz przeciwnie, miejscami jest celowo zniekształcony, brzydki i mało liryczny. W ten sposób powstał kolaż postaci w ekspresyjnym ruchu oraz wiolonczeli, które zostały rozdarte na 6 nieregularnych, poprzemieszczanych elementów. Aby zwiększyć doznanie niepokoju, skupiliśmy się tylko na barwie białej i czarnej. Duże nagromadzenie typografii dodatkowo zwiększa pozorny efekt chaosu.

Podobne projekty

Interdysyplinarny Zespół Twórczy

finndom

Gmina Kosakowo

Porozmawiajmy

+48 606 556 253

hello@em27.studio

Gdańsk / Warszawa